Korean Trails

Over the Mountain, is a Mountain

Myeongji-san 명지산 1267m
Myeongji-jimaek Ridge
Gapyeong-gun, Pocheon-gun

Looking south from the summit