Korean Trails

Over the Mountain, is a Mountain

Myeongseong-san 명성산 922m
Myeongseong-jimaek Ridge
Pocheong-gun (Gyeonggi), Cheolwon-gun (Gangwon)